เกี่ยวกับเรา

มารู้จักเกี่ยวกับ อลิอันซ์ ทราเวล

อลิอันซ์ ทราเวล เป็นผู้เชี่ยวชาญประกันภัยการเดินทาง เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการความช่วยเหลือใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้เรายังเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอลิอันซ์

อลิอันซ์ ทราเวล เรามีพนักงานที่เชี่ยวชาญและทุ่มเท มากกว่า 10,200 คน และดำเนินงานด้วย 35 ศูนย์ปฎิบัติการใน 28 ประเทศ พวกเราสื่อสารได้ 40 ภาษา ใน 5 ทวีป และทำงานร่วมกันกับผู้ให้บริการอื่นอีกเป็นจำนวน 180 รายทั่วโลก

อลิอันซ์ ทราเวล มีเครือข่ายทั่วโลกมากกว่า 400,000 แห่ง ซึ่งรวมถึงแพทย์, พยาบาล, ทีมช่วยเหลือฉุกเฉิน, ทนาย, นักแปลภาษา ฯลฯ

ปัจจุบันกลุ่มอลิอันซ์ มีผู้ใช้บริการจำนวน 250 ล้านคนทั่วโลก นับเป็น 4% ของประชากรโลกซึ่งได้รับบริการความช่วยเหลือจากกลุ่มอลิอันซ์ ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้เรายังได้รับสายขอความช่วยเหลือทุก 2 วินาที และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ 4,000 คนในทุกชั่วโมง

About Allianz Travel Thailand

ประกันภัยการเดินทางนี้รับประกันภัยโดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้บริการความช่วยเหลือ โดย อลิอันซ์ ทราเวล